加拿大佣工签证

加拿大佣工签证

加拿大佣工签证

 

简介

加拿大佣工签证 (Home Child CareProvider Pilot and Home Support Worker Pilot) 是加拿大移民部签发给加拿大永久居民,以便他们可以连同家中外佣一齐移民。

———————————————————————————————————————————————————

申请条件

为了有资格获得父母及祖父母超级签证,无论是赞助人 (子女或孙子女) 和申请人 (父母或祖父母) 必须满足一定的要求,这些包括:

  • 外佣需考 IELTS overall要有 5分
  • 最少1年以上的文凭课程
  • 雇主需要是加拿大籍

———————————————————————————————————————————————————

项目优势

可以照顾小朋友 / 行动不便人士 / 老人家

———————————————————————————————————————————————————

申请时间

大约13星期

立即免费咨询专业顾问

    立即致電